Επικοινωνία

Διδάσκοντες

Σ. Λιοδάκης, Καθηγητής

Αρ. Γραφείου: 002
Τηλέφωνο: +30210772 3116
Fax: +30210772 3188
E-Mail: liodakis@central.ntua.gr

Α.Παππά Αναπλ. Καθηγήτρια

Αρ. Γραφείου: 206α
Τηλέφωνο: +30210772 3193
Fax: +30210772 3188
E-Mail:athpappa@chemeng.ntua.gr

Φ. Τσόπελας, Λέκτορας

Τηλέφωνο: +30210772 4022
Fax: +30210772 3188
E-Mail:mailto:ftsop@central.ntua.gr
© 2020 Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. - Υπολογιστικό Κέντρο