Γενικές πληροφορίες για το μάθημα της Αναλυτικής Χημείας

Το μάθημα της αναλυτικής χημείας γίνεται με παραδόσεις στο αμφιθέατρο και ασκήσεις (πειράματα ) που εκπονούνται στο εργαστήριο. Το μάθημα περιλαμβάνει 13 παραδόσεις διάρκειας τριών ωρών εκάστης.  Ακόμη υπάρχει ενισχυτική διδασκαλία για τους σπουδαστές που προέρχονται από τεχνολογική κατεύθυνση. Η διεξαγωγή των πειραμάτων περιλαμβάνει 13 εργαστηριακές ημέρες διάρκειας 5 ωρών έκαστη.  Οι σπουδαστές χωρίζονται σε 2 βάρδιες. Η πρώτη βάρδια γίνεται κάθε Τρίτη και ώρα 12:45- 17:30 και η δεύτερη βάρδια κάθε Τετάρτη 10:45-15:30.

Οι σπουδαστές σε κάθε εργαστηριακή άσκηση (πείραμα) υποβάλλουν στον εποπτεύοντα την άσκηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Σχολής αναφορά (έκθεση) κατά το πρότυπο που επισυνάπτεται στον φάκελο του μαθήματος.

Οι σπουδαστές οφείλουν να εργάζονται στο εργαστήριο τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας που επισυνάπτονται στο φάκελο του μαθήματος. Η παρουσία των σπουδαστών στα εργαστήρια είναι υποχρεωτική. Σχετικός κανονισμός διέπει το μέγιστο αριθμό δικαιολογημένων απουσιών.

Για το μάθημα ο σπουδαστής έχει δύο βαθμούς. Έναν εργαστηριακό και έναν από την τελική εξέταση. Στο εργαστήριο μεταξύ άλλων βαθμολογούνται η απόδοση, η εργαστηριακή  συνέπεια, η ικανότητα επίλυσης πειραματικών προβλημάτων, η ικανότητα παρατήρησης και εξαγωγής συμπερασμάτων, η ικανότητα σύνταξης εργαστηριακής έκθεσης (γραπτή αναφορά) και ότι επιπλέον ζητεί ο εποπτεύων από τους σπουδαστές. Στην τελική εξέταση βαθμολογούνται η γνώση και η ικανότητα επίλυσης θεμάτων κρίσεως.

Για την επίλυση των σπουδαστικών ζητημάτων που γενικώς αφορούν το μάθημα οι σπουδαστές μπορούν να προσέρχονται κάθε Πέμπτη 12.00-14.00 στο γραφείο 210α (κ.Σ.Λιοδάκης) και στο γραφείο 226α (κ.Α.Παππά). Για θέματα σχετικά με την ενισχυτική διδασκαλία θα απευθύνεσθε στον κ. Φ. Τσόπελα κάθε Παρασκευή 11.00-13.00, στο Εργ. Ανοργ. Και Αναλ. Χημείας (Νέα Κτίρια).