Γενικές πληροφορίες για το μάθημα της Αναλυτικής Χημείας

Το μάθημα της αναλυτικής χημείας γίνεται με παραδόσεις στο αμφιθέατρο και ασκήσεις (πειράματα) που εκπονούνται στο εργαστήριο. Το μάθημα περιλαμβάνει 13 δίωρες θεωρητικές παραδόσεις που διεξάγονται σε δυο παράλληλα τμήματα την Πέμπτη και ώρα 10:45-12:30.  Η διεξαγωγή των πειραμάτων περιλαμβάνει 12 εργαστηριακές ημέρες διάρκειας 2 ωρών έκαστη.  Οι σπουδαστές χωρίζονται σε 2 βάρδιες. Η πρώτη βάρδια γίνεται κάθε Τρίτη και ώρα 12:45- 14:30 και η δεύτερη βάρδια κάθε Πέμπτη 12:45-14:30. Λόγω της πολύ σύντομης διάρκειας της κάθε εργαστηριακής ημέρας είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι σπουδαστές να προσέρχονται έχοντας μελετήσει την άσκηση που θα πραγματοποιήσουν.

Οι σπουδαστές τηρούν τετράδιο σε κάθε εργαστηριακή άσκηση (πείραμα), ενώ υποβάλλουν πλήρη εργαστηριακή αναφορά (σύμφωνα με το πρότυπο που επισυνάπτεται στον φάκελο του μαθήματος) για έναν περιορισμένο αριθμό (ενδεικτικά 2-3) ασκήσεων που καθορίζει ο εποπτεύων της κάθε ομάδας. Η υποβολή της πλήρους εργαστηριακής αναφοράς γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Σχολής.

Οι σπουδαστές οφείλουν να εργάζονται στο εργαστήριο τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας που επισυνάπτονται στο φάκελο του μαθήματος. Η παρουσία των σπουδαστών στα εργαστήρια είναι υποχρεωτική. Σχετικός κανονισμός διέπει το μέγιστο αριθμό δικαιολογημένων απουσιών.

Για το μάθημα ο σπουδαστής έχει δύο βαθμούς. Έναν εργαστηριακό και έναν από την τελική εξέταση. Στο εργαστήριο μεταξύ άλλων βαθμολογούνται η ακρίβεια των πειραματικών αποτελεσμάτων, η εργαστηριακή  συνέπεια, η ικανότητα επίλυσης πειραματικών προβλημάτων, η ικανότητα παρατήρησης και εξαγωγής συμπερασμάτων, η σωστή τήρηση του τετραδίου, η ικανότητα σύνταξης εργαστηριακής έκθεσης (γραπτή αναφορά) και ότι επιπλέον ζητεί ο εποπτεύων από τους σπουδαστές. Στην τελική εξέταση βαθμολογούνται η γνώση και η ικανότητα επίλυσης θεμάτων κρίσεως.

Για την επίλυση των σπουδαστικών ζητημάτων που γενικώς αφορούν το μάθημα οι σπουδαστές μπορούν να προσέρχονται κάθε Τετάρτη 12.30-14.30 στο γραφείο Α.206β (Α.Παππά) και στο γραφείο Β1.106 (Φ. Τσόπελας).