Υλικό Μαθήματος
Extra Slides + Reactive Azeotropes
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021
Ασκήσεις εμπέδωσης
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 13 Απριλίου 2021
Διαφάνειες Μαθήματος
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 13 Απριλίου 2021
Διαφάνειες Μαθήματος
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 13 Απριλίου 2021
Διαφάνειες Μαθήματος
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 12 Απριλίου 2021
Υπολογιστικό Εργαστήριο (06.04.2021)
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 6 Απριλίου 2021
Διαφάνειες Μαθήματος
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 5 Απριλίου 2021
3o PC-Lab
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021
Υπολογιστικό Εργαστήριο (30.03.2021)
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 30 Μαρτίου 2021
Υπολογιστικό Εργαστήριο (23.03.2021)
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 23 Μαρτίου 2021
Διαφάνειες Μαθήματος-3
Δημοσιεύτηκε Κυριακή 21 Μαρτίου 2021
Υλικό 2ης εργαστηριακής άσκησης
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021
Υλικό 1ης εργαστηριακής άσκησης
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 2 Μαρτίου 2021
Στο συνημμένο θα βρείτε την παρουσίαση για την 1η εργαστηριακή άσκηση καθώς και βοηθητικές διαφάνειες τη χρήση του Aspen plus.
Διαφάνειες Μαθήματος-2
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021
Διαφάνειες Μαθήματος-1
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021
Σημειώσεις-Ειδικά Κεφάλαια Θερμοδυναμικής
Δημοσιεύτηκε Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019
Aspen tutorial
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019
Υλικό για το 1ο υπολογιστικό εργαστήριο