Βιβλιογραφία

Συγγράμματα – Σημειώσεις

  • Stanley Sandler, “Θερμοδυναμική Χημικής Μηχανικής με Εφαρμογές στη Βιοχημεία”, Επιμέλεια: Ε. Βουτσάς
  • Ε. Βουτσάς, Κ. Μαγουλάς, “Ειδικά Κεφάλαια Θερμοδυναμικής”, σημειώσεις, Αθήνα, 2007
  • Γεωργία Παππά, Ε. Βουτσάς, Κ. Μαγουλάς, ‘‘Σημειώσεις Υγρής Εκχύλισης’’, σημειώσεις, Ε.Μ.Π. Αθήνα, 2008.