Γενικά
Προχωρημένη Ανόργανη Χημεία
Δημοσιεύτηκε Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018

Η Προχωρημένη Ανόργανη Χημεία διερευνά σε βάθος τις ιδιότητες των στοιχείων και ενώσεων τους, ιδιαίτερα όσων έχουν σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές. Το μάθημα αυτό αποτελεί εμβάθυνση στην Ανόργανη Χημεία και περιλαμβάνει στοιχεία Φυσικοχημείας, Χημικής Θερμοδυναμικής, Κρυσταλλοχημείας, Χημείας Στερεάς Κατάστασης, Οργανομεταλλικής Χημείας και Προχωρημένες Φυσικές Μεθόδους Ανάλυσης για τον χαρακτηρισμό συμβατικών και προηγμένων υλικών. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις εφαρμογές των προϊόντων του Τομέα των Δομικών Κατασκευών.

Φάκελος Μαθήματος
Δημοσιεύτηκε Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017
Φύλλο Μαθήματος
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016