Κατανομή Ύλης

Κατανομή Ύλης

1η εβδομάδα:

Εισαγωγικά στοιχεία στη θεωρία διανυσμάτων και τανυστών - Θεώρημα απόκλισης Gauss-Ostrogradsky - Τύπος Leibniz

2η εβδομάδα:

Κινηματική  - Θεώρημα μεταφοράς - Νόμοι διατήρησης μάζας, ορμής, ενέργειας

3η εβδομάδα:

Τανυστής τάσης - Καταστατικές εξισώσεις - Στοιχεία Ρεολογίας - Νευτωνικά και μη νευτωνικά ρευστά

4η εβδομάδα:

Διαφορικές εξισώσεις ροής - Συνοριακές και αρχικές συνθήκες - Στοιχεία μη γραμμικότητας

5η εβδομάδα:

Ευθύγραμμες και μόνιμες ροές (Νευτωνικά και μη Νευτωνικά) - Παρουσίαση παραδειγμάτων ροών με αναλυτική λύση

6η εβδομάδα:

Χρονικά μεταβαλλόμενες ροές  - Αναλυτική επίλυση με τη μέθοδο χωρισμού μεταβλητών

7η εβδομάδα:

Θεωρία ομοιότητας - Ανάλυση τάξης μεγέθους - Διαστατική ανάλυση (θεώρημα Π)

8η εβδομάδα:

Θεωρία οριακού στρώματος - Eξίσωση von Karman - Λύση Blasius για το στρωτό οριακό στρώμα (αριθμητική επίλυση)