Διδασκαλία

Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών της Σχολής, η διδασκαλία του μαθήματος θα ξεκινήσει το χειμερινό -- 9ο -- εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Διδάσκoντες

Ανδρέας Γ. Μπουντουβής
Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Τομέας II : Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

E-mail: boudouvis@chemeng.ntua.gr 
Web site: http://www.chemeng.ntua.gr/the_people/a.boudouvis

Μιχάλης Καβουσανάκης
Επικ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Τομέας II : Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

E-mail: mihkavus@chemeng.ntua.gr
Web site: https://www.chemeng.ntua.gr/the_people/m.kavousanakis


Υπολογιστικό Εργαστήριο

Δρ. Αντώνης Σπυρόπουλος
Μέλος ΕΔΙΠ
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Τομέας II : Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων                                                                                  

E-mail: aspyr@chemeng.ntua.gr 
Web site: https://www.chemeng.ntua.gr/the_people/a.spyropoulos