Ασκήσεις
Υπολογιστικό θέμα
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020

Η εκφώνηση του υπολογιστικού θέματος. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 8/1/2021. 

Καλές Γιορτές !

3η Σειρά Ασκήσεων
Δημοσιεύτηκε Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020

Ανακοινώνεται η 3η Σειρά ασκήσεων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:  28/12/2020.

2η Σειρά Ασκήσεων
Δημοσιεύτηκε Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020
Η εκφώνηση για τη δεύτερη σειρά ασκήσεων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 7/12/2020.